چگونه از بستان افروز برای کنترل زودانزالی استفاده کنیم؟

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸

بستان افروز جزو مشهورترین گیاهانی است که از زمان های بسیار دور مورد توجه بوده و در باغچه های منازل برای زیبایی هم کاشته می شده است. گیاه بستان افروز یا تاج خروس با نام علمی Amaranthus caudatus مزاج سرد، خشک وخاصیت قابض و رادع دارد. تمام گیاه و همچنین تخم آن به تنهایی مورد استفاده قرار می گیرد.

خواص بستان افروز:

حکما در رابطه با خواص بستان افروز آورده اند:

- آشامیدن حدود 60 گرم از آب گیاه بستان افروز با سکنجبین یا جلاب، موجب از بین بردن حرارت معده، جگر و سده طحال می شود.

- تخم بستان افروز در اسهال، بدیل تخم بارهنگ است.

- ضماد گیاه بستان افروز، در ابتدای اورام کاربرد دارد. زیرا دارای قوه قبض و رادعیت است.

تأثیر بستان افروز در سوزش ادرار

کاربرد بستان افروز به عنوان آبدست طبیب بسیار متعدد است. در تجربیات نگارنده از تخم بستان افروز به عنوان اطفاء کننده حرارت در بدن اعم از ساذج و مادی می توان استفاده کرد.

یکی از موارد پر مصرف تخم بستان افروز، در حرقت بول (سوزش ادرار) مردان و زنان است. روش استفاده از تخم بستان افروز در درمان حرقت بول، چنین است‌:

نیم سیر یعنی حدود 5/37 گرم از تخم بستان افروز را نرم بسایند و شب داخل 250 سی سی دوغ بخیسانند. صبح ناشتا، بدون صاف کردن سر بکشند. با سه روز تکرار این نسخه، سوزش ادرار رفع می شود. در صورتی که قدری سوزش باقی بماند این درمان را تا 7 روز ادامه دهند.

چگونه از بستان افروز برای کنترل سرعت انزال (زودانزالی) استفاده کنیم؟

مصرف بستان افروز در سرعت انزال هایی که در اثر حرارت منی باشد، فوق العاده موثر است. برای نیل به این منظور بایستی نسخه مورد استفاده برای سوزش ادرار را برای چهل روز تکرار کرد.

توجه داشته باشید که سرعت انزال لزوما ناشی از حرارت نیست و تشخیص این موضوع باید دقیق صورت گیرد.

منبع: داروهای آبدست طبیب استاد عبادیانی
نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.