بسد چیست و چه خواصی دارد؟

جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸

بسد چیست؟

بُسُدّ نام قدیمی مرجان دریایی است که اطبای قدیم آن را به خوبی می سناختند و در درمان مورد استفاده قرار می دادند. این گیاه دریایی به علت وجود ماده ارضی زیاد در آن، به شکل سنگ درآمده و به این دلیل حکما بالفعلِ آن را، جزو سنگها به شمار آورده اند.

طبق نظر اکثر حکما بسد در درجه اول سرد و در درجه دوم خشک است.

خواص قلبی بسد

این مفرده یکی از بهترین داروهای ضد توحش است (در این بیماری، فرد در تنهایی احساس وحشت می کند). تاثیر این دارو بر بیماری توحش به حدی است که اگر آن را اکسیر ضد توحش بنامیم خطا نگفته ایم، زیرا بالخاصیه مفرح و مقوی دل و سبب تمتین جوهر روح حیوانی است.

دستور تهیه حب بُسُدّ:

مقدار دلخواه از بسد را در کوره ای با دمای 700 درجه قرار داده تا مکلس و سفید شود (معمولا نیم ساعت طول می کشد تا به این حد برسد)، سپس در هاون سائیده و از الک آردی عبور داده تا کاملا نرم شود. پس از آن 10 جزو از مکلس بسد را با 15 جزو کتیرای ساییده و 10 جزو صمغ عربی اصلی ساییده مخلوط کرده با سفیده تخم مرغ خمیر کنند. از این خمیر حب هایی به قدر نخود درست کرده و در حرارت محیط خشک کنند.

روش مصرف: صبح ناشتا یک تا 3 حب با آب یا عرق گاوزبان (مصرف عرق گاوزبان موثرتر است) میل شود.

توضیح: این نسخه از مجربات است و در کوتاه مدت اثر مفید آن ظاهر می شود. طبیب می تواند در صورت نیاز بیمار مقدار شربت دارو را از 3 حب هم بیشتر کند.

حکما برای بسد خواص مفرح، قابض، مجفف و دافع خفقان و وسواس ذکر کرده اند.

هشدار: در مصرف ترکیبات سنگی باید نهایت دقت صورت گیرد و صرفا در مواقع خاص و به وجهی که در کتب حکما آمده است، تجویز شود. چرا که سنگها می توانند عملکرد کبد را به شدت متأثر کنند و آسیب جدی به آن وارد نمایند.

منبع: داروهای آبدست طبیب استاد عبادیانی
نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.