چه عواملی در بروز سوءمزاج گرم دخیلند؟

پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸

عواملی که منجر به سوء مزاج ”گرم“ می شوند:

  • حرکت معتدل (جسمانی: ورزش، نفسانی: خشم): (حرکت زیاد Å تحلیل Å برودت)
  • در معرض حرارت بالفعل (آفتاب، آتش)
  • در معرض حرارت بالقوه (مصرف داخلی یا خارجی گرمیجات)
  • انسداد مسامات بدن (حبس حرارت)
  • عفونت: (حرارت غریبه Å فساد اخلاط Å بخارات تند و تیز  Å گرمی)
  • استعداد مزاجی
نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.