مقالات بهداشت فردی

پنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹

اگر منابع طب ایرانی را بخوانید می بینید که نوشته اند مضرترین کیفیت برای جشم ها خشکی است. یعنی هر چه که بدن را خشک کند می تواند به بینایی نیز آسیب برساند. به قول سهراب چشم ها را باید شست، و به قول حکمای ایرانی باید از خشک شدن دور نگه داشت. برای حفظ سلامتی …

یکشنبه ۵ آبان ۱۳۹۸

حکمای طب ایرانی استحمام با آب سرد را برای همه افراد مجاز ندانسته اند و برای این کار شرایطی را دخیل دانسته اند. مثلا رساله دلاکیه در این باره شرایط زیر را ذکر نموده است: اوّل آنکه باید مزاج گرم باشد و گوشت معتدل داشته باشد یعنى مزاجش سرد نباشد و لاغر …