تدابیر طب سنتی برای حفظ سلامت دندانها

یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

در این ویدیو دکتر محمد علی زارعیان درباره حفظ سلامتی دندانها با رویکرد طب سنتی توضیحات مفیدی را ارائه کرده است.