قسمت ششم پادکست بهزی

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸

این قسمت از پادکست بهزی مهمانی دارد که دانشجوی انصرافی پزشکی بوده است ولی به خوبی مثل یک طبیب شرایط خود را تحت نظر دارد. مهمان این قسمت کسی است که به خوبی توانسته است بیش از 10 سال بیماری دیابت و فشارخون خود را کنترل کند بدون فشار مضاعف به خود و خانواده اش. او کسی است که اعتقاد دارد رنج ندادن به دیگران او را واداشته است تا بیماری های خود را به خوبی کنترل کند.

برچسب‌ها: