آیا طب سنتی درمانی برای کرونا دارد؟ (قسمت اول)

سه شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۹

بعد از هر پدیده نوظهور در حوزه سلامت ادعاهای مختلفی از طرف همه ذی نفعان مطرح می شود. این روزها که بحث کرونا داغ است و همه گیری آن روز به روز در حال گسترش، ادعاهای فراوانی در حوزه درمان این بیماری مطرح می شود که معلوم نیست از کجا نشأت گرفته اند. در حالی که تا روزی که این نگارنده در حال ثبت این مطلب است هنوز هیچ مطالعه ای روی گیاهان دارویی مؤثر بر کرونا در ایران انجام نگرفته است و حتی گزارش هایی از اثرات نامطلوب مصرف گیاهان دارویی نیز ارائه شده است. در این ویدیو دکتر یوسفی از متخصصین بزرگوار طب سنتی مطالبی را در زمینه نقش طب سنتی در درمان کرونا متذکر شده اند.