آیا طب سنتی درمانی برای کرونا دارد؟ (قسمت دوم)

سه شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۹

در حال حاضر با توجه به شیوع بیماری کرونا و نگرانی فراگیر در بین مردم و نبود درمان تاییدشده برای درمان این بیماری، همه کسانی که کمترین تجربه ای در زمینه داروسازی دارند یک فرآورده خودساخته را به عنوان درمان کرونا به بازار عرضه کرده اند، ترکیباتی حاوی سیر و زنجبیل و هلیله و آویشن و هر چه که دم دستشان رسیده است. باید توجه داشته باشیم که هنوز هیچ فرآورده ای در دنیا به عنوان درمان کرونا تایید نشده است و مطالعه کافی روی هیچ دارویی انجام نشده به ویژه درمان های گیاهی. علی رغم نقش متخصصین طب سنتی چین در درمان کرونا آنها نیز فرآورده خاصی را به بازار دارویی ارائه نکرده اند. در این ویدیو دکتر یوسفی توضیحات مناسبی در زمنیه نقش طب سنتی در درمان کرونا ارائه کرده اند.