آیا طب سنتی درمانی برای کرونا دارد؟ (قسمت سوم)

سه شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۹

آیا کرونا یک بیماری سرد است و باید با خوردن گرمی ها خودمان را در برابر کرونا بیمه کنیم؟ در روزهای ابتدایی شیوع کرونا در چین، یکی از مطالبی که شب و روز در شبکه های اجتماعی تبلیغ می شد این بود که کرونا یک بیماری سرد است و برای پیشگیری از آن باید گرمی جات را بیشتر مصرف کنید، سیر بخورید، زنجبیل بخورید، دارچین بخورید و قس علی هذا. اما مهمترین نکته ای که در این تبلیغات فراموش شده بود این بود که وقتی فردی دارای اعتدال مزاج باشد کمترین احتمال بیماری را دارد و اعتدال مزاج برای هر کسی خاص خود اوست، خیلی از افراد با خوردن گرمی ها از حالت اعتدال خارج می شوند و مستعد بیماری های مختلف به ویژه بیماری های عفونی می شوند. در این ویدیو دکتر یوسفی از متخصصین بزرگوار طب سنتی در زمینه نقش طب سنتی در درمان کرونا توضیح می دهند.