آیا طب سنتی درمانی برای کرونا دارد؟ (قسمت چهارم)

سه شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۹

آیا با خوردن سیر در برابر بیماری کرونا بیمه هستیم؟ پس چرا شمالی ها که در بسیاری از غذاها سیر می ریزد یکی از کانون های گسترش گرونا بودند؟ آیا با خوردن دارچین در برابر کرونا بیمه می شویم؟ پس چرا کسانی که عادت به خوردن چای دارچین دارند هم مبتلا به کرونا شده اند؟ آیا حجامت ما را در برابر کرونا بیمه می کند؟ پس چرا ساکنین قم که نسبت به حجامت نظر مثبتی دارند اولین کانون گسترش کرونا بودند؟ چه مسیر را باید برویم تا سیستم ایمنی تقویت شود و در برابر کرونا مقاومت بهتری داشته باشیم؟ در این ویدیو دکتر یوسفی از متخصصین بزرگوار طب سنتی در زمینه نقش طب سنتی در درمان کرونا توضیح می دهند.