برای پیشگیری از کرونا در کودکان چه کنیم؟

چهارشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

در این ویدیو دکتر عبدالکریم حامدی فوق تخصص عفونی کودکان به پرسش هایی درباره کروناویروس در کودکان پاسخ می دهد:

آیا به جز کروناویروس اپیدمی دیگری هم در دنیا و در ایران داشته ایم؟

کدام بیماری های عفونی در کودکان شایع تر هستند؟

برای پیشگیری از کروناویروس در کودکان چه کارهایی ضروری است؟

برچسب‌ها: