تدابیر پیشگیری از بیماری در فصل بهار

جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

فصل بهار در هر نقطه از کشور ما مزاج خاص خود را دارد. در بعضی از شهرها گرم و تر است، در بعضی نقاط معتدل است، در بعضی نقاط گرم و خشک است ولی به هر حال به نسبت سایر فصل ها بهار در هر شهری از اعتدال آب و هوایی بیشتری نسبت به دیگر فصول برخوردار است. البته باید توجه داشت که شروع فصل بهار طبی لزوما منطیق با بهار تقویمی نیست. در بعضی از شهرها بهار از ابتدای اسفند شروع می شود ودر بعضی از شهرها از ابتدای اردیبهشت. تدابیر پیشگیری از بیماری در هر فصلی دو قسمت است: قسمت اول تدابیری است که باید در فصل قبل اجرا شود برای آمادگی ورود به فصل جدید و قسمت دوم تدابیری که در خود فصل اجرا می شود برای تطابق هر چه بیشتر بدن با شرایط جدید. به تعبیری هدف از همه تدابیر پیشگیرانه تطابق با تغییرات جدید و تاب آوری در شرایطی است که به دلیلی تغییرات آب و هوایی بروز می کند. به تعبیر ساده، از آنجا که شرایط زندگی انسان در ابعاد مختلف به دفعات و با سرعت دچار تغییر می شود انسان باید استراتژی های مختلفی را برای مواجهه با شرایط جدید اتخاذ کند تا بتواند با عوارض کمتری از آن شرایط جان سالم به در برد. طبیعی است که تغییرات زندگی گاه انتخابی هستند و گاه اجباری. تغییرات آب و هوا نیز گاه انتخابی هستند (مثل مسافرت یا مهاجرت از شهری گرم به شهری سرد) و گاه اجباری (مثل ورود از زمستان به بهار).

فصل بهار فصل جنبش و حرکت طبیعت بیرونی و طبیعت داخلی است. از این نظر آنچه که باعث شود این حرکت و جنبش از حالت طبیعی خارج شود و دامنه ای غیرطبیعی پیدا کند موجب بیماری یا ناخوشی خواهد شد. با توجه به این که گرما در این فصل رو به فزونی می رود طبیعی است که هر عامل گرمی بخش بیرونی و درونی مثل ورزش، غذاهای گرم و هیجانات در صورت تماس طولانی می تواند گرمای بدن را از حالت تعادل خارج سازد و زمینه ساز بروز بیماری های گرم در فصل بهار شود.

در این ویدیو دکتر علیرضا یارقلی از متخصصین بزرگوار طب سنتی در زمینه تدابیر طب سنتی برای فصل بهار توضیحات خوبی ارائه کرده اند. این تدابیر در زمینه سته ضروریه و سایر ابعاد زندگی هستند.