آیا طب سنتی درمانی برای کرونا دارد؟ (قسمت هفتم)

یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

یکی از مهمترین اصول در درمان همه بیماری های مزمن و پیشگیری از بیماری های حاد از جمله بیماری های عفونی توجه به وضعیت سلامت دستگاه گوارش است. در مطالعات امروزی نیز ارتباط بین دستگاه گوارش و اعضای مختلف به خوبی اثبات شده است و برای این ارتباط مسیرهای مختلفی را بیان کرده اند از جمله میکروبیوم دستگاه گوارش. دانشمندان درباره ارتباط جدی بین بسیاری از ارگانها با دستگاه گوارش صحبت کرده اند مثل ارتباط مغز و دستگاه گوارش، ارتباط رحم و دستگاه گوارش، ارتباط قلب و دستگاه گوارش و همچنین ارتباط ریه و دستگاه گوارش. لذا یکی از ساده ترین اصول در پیشگیری از بیماری های حاد و مزمن همان دستور ساده «پرهیز از پرخوری» است که عبارت است از «دست کشیدن از غذا قبل از سیر شدن»، به تعبیری پرخوری این نیست که شما بعد از سیری بخورید، بلکه بدین معناست که بخورید تا زمانی که احساس سیری کنید. این مساله از این جهت اهمیت دارد که پیام سیری با تأخیر به مغز می رسد و اگر تا لحظه درک سیری بخوریم بیش از نیاز  خورده ایم. برای این که این موضوع را امتحان کنید، قبل از سیری دست از غذا بکشید و نیم ساعت بعد احساس خود را نسبت به غذایی که می خوردید ارزیابی کنید. البته فراموش نکنید، که گرسنگی را از اشتها تفکیک کنید. گرسنگی نشان دهنده نیاز شماست و اشتها می تواند ناشی از هوس باشد، ولی معمولا بعد از دست کشیدن از یک غذا نسبت به آن غذا تمایلی نخواهید داشت، گرچه ممکن است نسبت به ترکیبات غذایی دیگر از جمله ترکیبات چرب و شیرین تمایل داشته باشید که به خاطر گرسنگی نیست بلکه به دلیل تحریک سیستم پاداش مغز توسط این ترکیبات است.

در این ویدیو دکتر یوسفی از متخصصین بزرگوار طب سنتی، درباره اهمیت تدابیر گوارشی در پیشگیری از بیماری های تنفسی از جمله کرونا صحبت کرده اند.