آیا طب سنتی با انتقال خون موافق است؟

دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

ظاهرا یکی از اتفاقاتی که به دنبال گسترش روش های طب سنتی در کشور به وقوع پیوسته است کاهش دهندگان خون بوده است و به این دلیل سازمان انتقال خون با یک رویکرد غیرعلمی بدون توجه به واقعیات دائما اصرار دارد که حجامت باعث انتقال بیماری های مختلف مثل هپاتیت و ایدز می گردد و بیمارانی را که کاندید انتقال خون می شوند در صورت داشتن سابقه حجامت از گرفتن خون منع می کند. ناگفته پیداست با گسترش روش های جدید احتمال انتقال بیماری در مطب های قانونی تقریبا محال است چرا که به جز تیغ استریل یک بار مصرف، گاز استریل و عسل چیزی با پوست بیماران تماس پیدا نمی کند که بخواهد انتقال دهنده بیماری باشد. البته این صحبت ها به معنای تأیید حجامت هایی که در حال حاضر صورت می گیرند نیست، چرا که به کار بردن هر روش درمانی که مطالعات و تجربیات کافی و متقن درباره آن وجود ندارد ظلم در حق بیمار است. بسیاری از حجامت هایی که در طول سال صورت می گیرند غیرضروری و غیرکاربردی هستند و اگر هم اثری داشته باشند، اثری گذرا و مبتنی بر اثرات پلاسبو است. اما سوال اینجاست که فصد و حجامت مشابه انتقال خون هستند یا خیر؟ آیا طب سنتی مخالف انتقال خون است؟ دکتر میرغضنفری از پزشکان فعال در زمینه طب سنتی در این ویدیو پاسخگوی این سوالات خواهند بود.