راهنمایی جامع برای برخورد با بوی بد بدن

پنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹

واکنش انسان به بوهای مختلف یک واکنش ذاتی نیست. ما در طول زندگی می آموزیم که برای بوها برچسب بد و خوب قرار دهیم، همان طور که برای خیلی از مسائل اطراف خود همین برخورد را داریم؛ غذای خوب و بد، انساسن خوب و بد، خانه خوب و بد و قس علی هذا. اکتسابی بودن بد دانستن بوهای مختلف را می توانید از رفتار کودکان بیاموزید، چرا که آنها در شرایطی که ما آنها را بد می دانیم به راحتی بازی می کنند و اصلا توجهی نسبت به آنها ندارند. به تعبیر ساده تر بخش آمیگدال مغز ما برای این که ما را از خطرها حفظ کند برای امور مختلف از جمله بوها برچسب بد یا به زبان آمیگدالی «نیازمند احتیاط» می گذارد. بوی بدن اتفاقی است طبیعی که به دنبال بلوغ بروز می کند و ناشی از تغییراتی است که ترشحات بدن پیدا می کنند. البته این بو حاصل همزیستی باکتری های پوستی با ماست. آنها از عرق ما تغذیه می کنند و موادی که بر جای می گذارند مواد بودار است. در ویدیوی بالا بنده دکتر محمد علی زارعیان درباره روند شکل گیری ذهنیت بد نسبت به بوی بدن و روش هایی برای کنترل این بو بدون آسیب زدن به خود صحبت کرده ام. این ویدیو را از دست ندهید.