قسمت نهم پادکست بهزی

پنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹

بیماری لوپوس از بیماری های اتوایمیون یا خودایمنی است. در بیماری های خودایمنی بدن با بافت های مختلف خود به سان یک مهاجم برخورد می کند و باعث تخریب آنها می شود. در بیماری های خودایمنی اکثر بافت های بدن متأثر می شوند و بسته به نوع بیماری تظاهرات مختلف در هر بافتی نمودار می گردد. در این قسمت از پادکست بهزی بنده دکتر محمد علی زارعیان به همراه دوست عزیزم سعید نصرت آبادی با خانم متولی زاده به گفتگو نشستیم و داستان برخورد ایشان با بیماری لوپوس را شنیدیم. اگر شما پای خود را در اثر یک بیماری از دست بدهید چه می کنید؟ اگر یک زن خانه دار و دارای فرزند باشید چگونه می توانید با چالش های مختلف روبرو شوید؟ داستان زندگی خانم متولی زاده را بشنوید، شاید برای شما هم مثل ما پر از پاسخ باشد.