آیا زالودرمانی برای واریس مفید است؟

پنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹

زالودرمانی یکی از روش های درمانی است که در سال های اخیر بسیار پررونق شده است، البته علت این رونق بیش از اثربخشی این روش، سودآور بودن آن برای مدعیان سودجوی طب سنتی است. زالواندازی مانند حجامت و فصد یکی از روش های خون گیری و پاکسازی در طب ایرانی است که اگر به درستی و با توجه به شرایط مختلف از جمله شرایط جسمی و روحی بیمار، شرایط محیطی و نوع بیماری انتخاب شود اثربخش خواهد بود وگرنه باعث تشدید بیماری خواهد شد حتی اگر تسکین موقتی ایجاد نماید. در این ویدیو دکتر میرغضنفری از پزشکان فعال در زمینه طب سنتی درباره زالودرمانی در واریس و نیز دردهای مفصلی صحبت می کند و نظر خود را در این زمینه بیان می کند. البته در زمینه اثربخشی زالو در بیماری ها بین پزشکان طب سنتی اختلافات عمیقی وجود دارد که ناشی از مطالعات محدودی است که در این زمینه انجام گرفته است.